top of page

הצהרת נגישות

בהנגשת אתר האגודה לזכויות האזרח הושקעו זמן ומאמצים מרובים. האתר עומד בדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והמלצות התקן הישראלי ת"י 5568 ברמה AA (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג-2013. כמו כן יישמנו באתר את המלצות מסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

ההתאמות שביצענו:

  • האתר מותאם לכל סוגי הדפדפנים הנפוצים, לכל סוגי הפלטפורמות – מובייל, טבלט ודסקטופ, ולמגוון מסכים ורזולוציות.

  • האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת באמצעות מקשי החיצים, ומקשי -/+Enter, Esc, Tab, Ctrl.

  • האתר כולל התאמות לאנשים עם לקות ראייה: כותרות היררכיות, טקסטים אלטרנטיביים לתמונות (Alt Text) ו-labels בטפסים.

  • תוכן האתר כתוב בשפה פשוטה וברורה.

 
אם בכל זאת נתקלת בבעיה בגלישה באתר, אנא פנה.י אלינו למייל taldahan@acri.org.il, ונשמח לנסות למצוא פתרון.
 
הצהרת הנגישות תקפה לתאריך 1.6.2023

bottom of page