top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
protest no credit.png

תרומה אחת לכל מה שחשוב

תרומה אחת לאגודה לזכויות האזרח היא תרומה לכל מה שחשוב לך: להגנה על מפגינים ומפגינות, למאבק בגזענות, לשוויון לחברה הערבית, למיגור האלימות המשטרתית, להגנה על זכויות אדם תחת כיבוש, לשוויון בחינוך, להגנה על הדמוקרטיה ועוד ועוד. 

האגודה לזכויות האזרח היא ארגון זכויות האדם הגדול, הוותיק והמוביל בישראל, והיא הארגון היחיד הפועל לקידום כל קשת הזכויות.

תרומה

אני רוצה לתרום:

כל תרומה לאגודה ניתנת לזיכוי במס בישראל (סעיף 46א'), בארה"ב ובאנגליה

מיד נעביר אותך לדף התשלום

סכום התרומה:

bottom of page