top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Home1-by-Keren-Manor-Activestills.png

חברות באגודה

Activestills

האגודה לזכויות האזרח היא ארגון זכויות האדם הגדול, הוותיק והמוביל בישראל, והיא הארגון היחיד הפועל לקידום כל קשת הזכויות.
אנו מובילים פעילות משפטית, חינוכית וציבורית ענפה כדי לשנות את מדיניות הרשויות בישראל ואת השיח הציבורי, כדי להבטיח מימוש משמעותי יותר של צדק חברתי, שוויון וזכויות האדם.

להשתתף באסיפה הכללית

להשתתף באסיפה הכללית

לבחור את חברות וחברי ההנהלה

לבחור את חברות וחברי ההנהלה

להשפיע על מדיניות האגודה

להשפיע על מדיניות האגודה

להגביר את התמיכה הציבורית

להגביר את התמיכה הציבורית

חברות באגודה: 

✔ מקנה לך את הזכות להשתתף באסיפה הכללית ולבחור ולהיבחר למוסדות האגודה (הנהלה וועדת ביקורת), ולהשפיע על המדיניות וקבלת ההחלטות באגודה;

✔ מסייעת לנו כספית באמצעות תשלום קבוע של דמי החברות (120 ₪ לשנה);

✔ והעיקר – מעניקה תמיכה ציבורית חיונית לפעילותנו ומחזקת את ההגנה על זכויות האדם בישראל.

 

כדי להצטרף צריך להיות מעל גיל 17, להזדהות עם מטרות האגודה ולשלם דמי חברות שנתיים. דמי החברות אינם מוכרים לזיכוי במס.

 

אם כבר הצטרפת לחברות באגודה, כאן אפשר גם לחדש את החברות. 

תשלום

מיד נעביר אותך לדף התשלום

תשלום דמי חבר שנתיים בסך 120 ₪

bottom of page